A slabi traducere romana, Vă rugăm să ajutați la corectarea textelor:


Exemple Surse externe, nu a examinat Listen, darling, don't weaken. This turmoil will weaken you. Toată această zarvă vă va slăbi. Why must you weaken now?

slăbire tagliatelle

De ce devii slab acum? Xolair may weaken your resistance to such infections. Xolair vă poate scădea rezistenţa la aceste infecţii. GDP growth is expected to weaken in Se estimează ca nivelul creșterii PIB ului să scadă în If the regime falls it could weaken Iran's influence. Dacă regimul se prăbuşeşte, aceasta ar putea slăbi influenţa Iranului.

Regarding PDK, it may weaken its position in general. În privinţa PDK, aceasta i ar putea slăbi poziţia în general. A slabi traducere romana diet, and occasional bleeding, seemed to weaken Charlotte. Dieta și luările de sânge ocazionale, au slăbit o pe Charlotte.

And do not weaken in pursuit of the enemy. Nu vă osteniţi să i urmăriţi pe aceşti oameni. Allah will surely weaken the guile of the unbelievers.

Aceasta vă este vouă!

dieta culturism slabit

Dumnezeu a slăbit vicleşugurile tăgăduitorilor. The Jarzembowski report, however, would weaken the Commission proposals. Totuşi, raportul Jarzembowski ar slăbi propunerile Comisiei. Therefore, our intention is not to weaken the JPA.

Intenţia noastră nu este, aşadar, aceea de a slăbi APP. Economic activity is expected to further weaken in Se estimează ca ritmul activității economice să scadă în continuare în Cel mai bun brâu de slăbire lead to distortions of competition and weaken national undertakings.

Acestea conduc la distorsiuni ale concurenţei şi slăbesc întreprinderile naţionale. Their proposals weaken civil rights and the privacy of citizens.

Propunerile lor slăbesc drepturile civile şi a slabi traducere romana privat al vieţii cetăţenilor.

Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives. Glimepirida poate fie să potenţeze, fie să diminue efectele derivaţilor cumarinici. This is also relevant for medicinal products that weaken the muscle. Medicul Glimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives. Glimepirida poate potenţa sau diminua efectele derivaţilor cumarinici.

Meniu de navigare

Trade has decreased, which will weaken these countries' current account balances. A scăzut comerţul, ceea ce va afecta în mod negativ contul curent al acestor ţări.

pierde grasime vs pierdere în greutate

Actions by any Member State which weaken the euro are unacceptable. Acţiunile oricărui stat membru prin care se urmăreşte slăbirea monedei euro sunt inacceptabile.

Reichsdeputationshauptschluss

We cannot allow ourselves to weaken the foundations of European integration. Nu ne putem permite să slăbim fundamentele integrării europene. The economic situation is expected further to weaken considerably in Se preconizează o deteriorare și mai accentuată a situației economice în Any citizen should know that its purpose is to weaken the powers. Puterile nu au nevoie de noi pentru a se organiza. Nu au nevoie de noi deloc. Constituţia şi toţi cetăţenii ar trebui să ştie asta serveşte la îngrădirea puterilor politice.

mananca la intretinere pierde grasime

It just so happens that the aristocracy will weaken and become courtesans. Se pare că aristocrația, își pierde prestanța, devine curtezană. This will weaken national sovereignty and bankrupt the dollar we use now. Acest lucru va determina slãbirea suveranitãþii naþionale ºi devalorizarea dolarului pe care l folosim acum. At the same time, the fall in costs might weaken their position.

Conversely lagging behind in this transition could seriously weaken the European economy. A slabi traducere romana schimb, orice întârziere în această tranziţie poate şubrezi serios economia europeană. We are going to weaken you in front of the Member States'.

diete pentru slabit burta

Vă vom reduce autoritatea faţă de statele membre. Is your goal perhaps to weaken the Hungarian Presidency in doing so?

Slabeste traducere in engleza

Urmăriți probabil subminarea Președinției maghiare în acest fel? Is Ankara trying to weaken the influence of the military on state politics? Încearcă guvernul de la Ankara să slăbească influenţa armatei în politica de stat? The posting directive should reinforce workers' rights and not help to weaken them.

  • I'd like to experience a tour on a Harley Davidson.
  • Traducere "slabesc" în engleză, Slabeste traducere in engleza
  • Pierde grasimea gradului gravida

Directiva privind detaşarea trebuie să întărească drepturile lucrătorilor şi nu să contribuie la reducerea acestora. Any attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought. Trebuie combătută orice încercare de reducere, atenuare sau amânare a promisiunilor. The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency. Atacurile la datoriile suverane ale acestor țări urmăresc să slăbească moneda unică.

Therefore take this, and know that Allah will weaken the scheme of the disbelievers. That is soand also that Allah will weaken the plot of the disbelievers. Beta blocantele pot reduce simptomele de avertizare a unei reacţii hipoglicemice sau le pot suprima complet. Any tighter definition of investment must strengthen not weaken investor protection, nor reduce flexibility. Orice definiţie mai strictă a investiţiilor trebuie să sporească protecţia investitorilor şi flexibilitatea, şi nu să le reducă.

Failure to rise to the challenge will weaken the foundations of the European Union.

Linguee Apps

Incapacitatea de a face faţă acestei provocări va slăbi bazele pe care este fondată Uniunea Europeană. Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe. Amânarea ei ar crea un vid şi ar slăbi atât Comisia, cât şi Europa.

blocat în rutina de slăbit

Indomestic demand is expected to weaken further, resulting in growth slowing further. Înse preconizează ca cererea internă să continue să scadă, ceea ce ar avea ca rezultat accentuarea încetinirii. Alcohol intake may potentiate or weaken the hypoglycaemic action of glimepiride in an unpredictable fashion.

Puncte-cheie Hernia hiatala la adulti si copii Hernia hiatala reprezinta trecerea unei parti a stomacului din abdomen in torace prin orificiul diafragmatic. Principala complicatie a herniei hiatale este boala de reflux gastroesofagian. Tipuri Exista mai multe tipuri de hernie hiatala: Prin alunecare protruzia jonctiunii esogastrice deasupra diafragmului Paraesofagiana sau prin rostogolire, care reprezinta deplasarea marii tuberozitati gastrice prin orificiul diafragmatic in torace Mixta o asociere a celor doua. Cea mai frecventa este hernia hiatala prin alunecare.

Aportul de alcool etilic poate potenţa sau diminua acţiunea hipoglicemiantă a glimepiridei, într un mod care nu poate fi prevăzut. These types of actions undermine the PKK and further weaken the Kurdish insurgency, he added. Aceste tipuri de acţiuni subminează PKK şi slăbesc şi mai mult insurgenţa kurdăa adăugat el.